Vuosi 2017 on lopuillaan ja suuntaamme kohti Uutta Upeata Vuotta 2018!

29.12.2017

Olemme tänä Vuonna yhdessä onnistuneet kääntämään Suomen kasvun suuntaan. Moni asia on tähän vaikuttanut, mutta haluan nostaa tässä esille kaksi merkittävää tekijää, jotka ovat myös kaksi MPS:n neljästä arvosta: "Asiakas edellä" ja "Yhdessä vahvoja".

MPS on laajapohjaisena ja vahvana asiantuntijaorganisaationa yhtiö, jossa koen, että oman henki-lökunnan hyvinvoinnin tulee olla etusijalla. Organisaatiossa pitää olla niin intohimoinen kulttuuri, että työntekijöiden hyvä fiilis välittyy vyöryen oman firman ovista ja ikkunoista ulos. Näin te asiak-kaamme saatte paitsi ratkaisun omiin tarpeisiinne, myös hyvän fiiliksen. Haluamme luoda ylivoi-maisen asiakaskokemuksen kaikissa tilanteissa.

Hyvä yrityskulttuuri heijastuu asiakastyytyväisyyteen ja sitä kautta menestykseen. Mikä sitten on hyvä yrityskulttuuri ja miten se luodaan, onkin monen osan summa ja pitkä tie. Työntekijöiden hyvinvointi keskiöön, johdon esimerkki, erilaisuuden hyväksyntä, oikeiden asioiden mittaaminen sekä aitous ja itsensä likoon laittaminen, ovat mielestäni keskeisiä hyvää asiakaskokemusta tuke-vassa kulttuurissa.

Vaikka digitaalisten kanavien merkitys on kasvanut kaikessa liiketoiminnassa, asiakaskokemus syntyy edelleen pitkälti ihmisten välisissä kohtaamisissa ja kanssakäymisessä. Positiivisen tunteen herättämisessä keskeisintä on omien vahvuuksiensa optimointi, joka vaatii rohkaisua ja innosta-mista, jossa johdon esimerkki on tärkeä.

MPS-Yhtiöissä aiomme panostaa kulttuurimme johtamiseen jatkossakin johtamalla vahvojen ar-vojen kautta. Kehitämme yhdessä asiakkaittemme kanssa jokaisista liidereitä. Luomme pohjan sille, että jokainen meistä voi ottaa vastuuta, vaikuttaa, viedä asioita eteenpäin ja päätökseen omien edellytystensä pohjalta. Missiomme on ”Arvokasta kasvua jokaiselle”.

Upea Itsenäinen Suomi täytti 100 Vuotta. MPS on omalta osaltaan ollut 43 vuotta rakentamassa tämän maan hyvinvointia ja luomassa omaa toimialaamme eturintamassa, jopa pioneereina. Olen näistä mielenkiintoisista vuosista nöyrän kiitollinen kaikille Asiakkaillemme ja MPSläisille, jotka ovat olleet tätä toteuttamassa.

Toivotan kaikille Menestyksekästä Uutta Vuotta 2018!
“Because Companies are made up of people”

Marcus Herold
Toimitusjohtaja
MPS-Yhtiöt

Kirjoittaja on Marcus Herold, MPS-Yhtiöiden perustaja, toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, sertifioitu Business Coach. Hän on aktiivisesti mukana ylimmän johdon, toimitusjohtajien ja hallitusjäsenten rekrytoinneissa, coachauksessa ja kehittämisessä.

Marcuksen intohimona on koripallon pelaamisen ohella pyrkimys johdonmukaisesti vaikuttaa johtamisen ja yrityskulttuurin kehittymiseen jatkuvasti muuttuvassa maailmassa.

Jaa tämä uutinen