Vaikuttavaa johtamista

27.09.2012

MPS Finlandin uuden toimitusjohtajan, Vesa Nissisen, johtamisfilosofia perustuu keskinäiseen arvostukseen, luottamukseen, innostamiseen ja oppimisen mahdollistamiseen. Nissinen ei usko yksin tekemiseen vaan jaettuun johtajuuteen, jossa jokainen ottaa vastuuta yhteisestä menestymisestä.

Elokuussa 2012 MPS Finland Consulting Oy:n toimitusjohtajana aloittaneen Vesa Nissisen tausta on värikäs. Pitkää uraa Puolustusvoimilla seurasi kansainvälinen jättiprojekti Saudi-Arabiassa, ja matkan varrella Nissinen on myös ehtinyt perustaa oman yrityksen, toimia rauhanturvajoukon komentajana ja väitellä tohtoriksi.

- Koen, että osaamiseni ja taustani täsmäävät hyvin paitsi MPS:n palvelutarjoamaan, myös asiantuntijaorganisaation johtamiseen, Vesa Nissinen arvioi.

Nissisen mielikuva MPS:stä oli lähtökohtaisesti vakaa ja hyvä, mutta iloisesti hänet on yllättänyt myönteisen asiakaspalautteen suuri määrä.

- MPS:n menestys on kiinteästi sidoksissa asiakkaan menestykseen, joten tyytyväiset asiakkaat ovat äärimmäisen tärkeä asia.

Yksin ei selviä

Tämän päivän suurin johtamisen haaste Nissinen mielestä on muutoksen hallinta osana kaikkea toimintaa.

- Vielä uskotellaan, että yksi tai muutama ihminen voivat hallita kaikkea, vaikka se ei mitenkään ole mahdollista. Normaalin toiminnan päälle tulee muutoksen tuoma kuohunta, joka pakottaa tekemään koko ajan uusia päätöksiä. Huomioitavia seikkoja ja analysoitavia asioita on niin paljon, ettei niistä voi kukaan selvitä yksin, painottaa Nissinen.

Hänen mukaansa avain pärjäämiseen on jaettu johtajuus, jossa ihmiset ottavat laajemmin vastuuta. Lähtökohtana on oma-aloitteisuus ja sisäinen yrittäjyys, ja toiminnan perustana kontrollin asemesta luottamus.

Kehittymisen jano

Oma-aloitteisuus ja aktiivisuus ovat leimanneet Vesa Nissisen elämää nuoruudesta lähtien. Koulunkäynnin ohella hän kilpaili menestyksekkäästi sekä ammunnassa että keihäänheitossa, opetteli itsenäisesti soittamaan rumpuja ja teki töitä ansaitakseen rahat omiin hankintoihinsa.

- Jo lapsena opin, että kaiken eteen pitää tehdä töitä, yhtälailla osaamisen kuin muidenkin saavutusten. Samalla omaksuin jo kotoa tavan puuhailla koko ajan jotain; en osaa rentoutua sohvalla vaan esimerkiksi kalastamalla, pelejä pelaamalla tai kotitöitä tekemällä.

Nissisen mukaan kilpaileminen ja kilpailustressin hallitseminen määrittelivät hänen henkistä kasvuaan, ja niistä kokemuksista hän arvioi olleen paljon hyötyä myöhemmin elämässä.

Kiinnostus kasvatustieteisiin

Armeijan jälkeen Nissinen ajautui muiden suunnitelmien puuttuessa ja isänsä kannustuksesta Kadettikouluun. Opetusmetodit jättivät paikoin toivomisen varaa, minkä innoittamana Nissinen teki tutkielmansa kasvatustieteestä.

Valmistumista seurannut mittava ura Puolustusvoimien palveluksessa alkoi kouluttajan tehtävillä Haminasta ja huipentui Maanpuolustuskorkeakoulun laitoksen johtajan tehtävään, josta Nissinen jäi reserviin vuonna 2009.

Vuosien varrelle mahtui muun muassa komennus rauhanturvajoukon komentajana sekä opinnot Sotakorkeakoulussa ja Helsingin yliopistossa.

Valmentamisesta kipinä johtamiseen

Kiinnostus johtamista kohtaan syttyi oman aktiivisen kilpauran jälkeen tulevia ampujalupauksia valmentaessa.

- Valmentaminen synnytti voimakkaita mielleyhtymiä johtamiseen: kuinka vaikuttaminen ja vuorovaikutus toimii, ja miten toisen ihmisen oppimista voi auttaa ja tukea.

Niinpä Nissinen painotti Sotakorkeakoulun opinnoissaan johtamista, ja jäi valmistuttuaan opettajaksi Maanpuolustuskorkeakouluun.

- Johtamisen opettajana huomasin, että tässä olisi tilaisuus todella vaikuttaa systeemiin, kehittää opetussuunnitelmaa ja lähestymistapaa. Totesin kuitenkin, ettei osaamiseni riitä, joten aloitin kasvatustieteen jatko-opinnot Helsingin Yliopistossa saadakseni syvyyttä siihen, mitä halusin kehittää.

Konkreettista vaikutusta

Nissisen opinnot huipentuivat kasvatustieteen tohtoriksi väittelyyn vuonna 2001. Englanninkielinen väitöskirja ”Military Leadership” rakensi taustateorian ja validoi työkalut Nissisen myöhemmin lanseeraamalle ja tuotesuojaamalle syväjohtamisen ohjelmalle.

- Palaute syväjohtamisen valmennuksista oli niin hyvää alusta lähtien, että tiesin synnyttäneeni jotain arvokasta ja merkittävää.

Syväjohtamiseen perustuvat ohjelmat ovat tänään kaiken johtajakoulutuksen ja esimiesvalmennuksen perusta niin puolustusvoimissa kuin rajavartiolaitoksessakin.

- On totta kai erittäin hyvä mieli siitä, että saanut tehdä asioita, joilla on konkreettinen vaikutus toimintaan. Kaikkien mittareiden mukaan syväjohtaminen paransi huomattavasti puolustusvoimien koulutuksen laatua.

Syväjohtamisesta Saudi-Arabiaan

Kiinnostusta syväjohtamista kohtaan oli myös Puolustusvoimien ulkopuolella, ja kysyntään vastatakseen Vesa Nissinen perusti oman yrityksen, Deep Lead Oy:n vuonna 2002. Reserviin jäämisensä jälkeen hän myös työskenteli puolitoista vuotta yrityksensä päävalmentajana, kehitti uusia asiakkuuksia ja valmensi erityisesti organisaatioiden ylintä johtoa. Kunnes sai eräänä päivänä puhelun headhunterilta:

- Kyseessä oli saksalaisen Cassidianin yli kahden miljardin projekti Saudi-Arabiassa eli mahdollisuus kokea ja oppia suuresta projektista ja muutosjohtamisesta, puhumattakaan uudesta kulttuurista ja kansainvälisestä toimintaympäristöstä. Kun perhe suostui lähtemään mukaan, oli ehdotukseen helppo vastata myöntävästi, Nissinen muistelee.

Valtavan mittaluokan projekti ei kuitenkaan ollut kovin dynaaminen, ja Nissinen koki vaikutusmahdollisuuteensa riittämättömiksi.

- Ei yksinkertaisesti ollut tarpeeksi tekemistä. Kokemus kansainvälisestä jättiprojektista ja elämästä Saudeissa oli antoisa, mutta aloin kuulostella mahdollisuuksia palata Suomeen alkuvuodesta. Halusin päästä hyödyntämään johtamisosaamistani. Deep Lead Oy:ssa asiat toimivat, enkä halunnut sitä kuviota sotkea, joten päätin katsella myös muualle.

Innostuneita ihmisiä

Vesa Nissisellä on nyt takanaan vajaat pari kuukautta MPS Finlandin toimitusjohtajana.

- Olen pyrkinyt tutustumaan ihmisiin ja kulttuuriin rauhassa. Meillä on osaavia ja innostuneita ihmisiä, mikä on paras mahdollinen lähtökohta kehittää uutta. Selkeyttä ja tavoitteellisuutta kaivataan lisää, samoin toimitusjohtajan läsnäoloa.

Nissinen suhtautuu uusiin haasteisiin tapansa mukaan innostuneesti. Omassa organisaatiossa näkymisen lisäksi hän toivoo ehtivänsä sopivassa määrin mukaan myös asiakasprojekteihin.

- Lisäksi aion panostaa siihen, että tuoreesta yhteistyökuviosta Prewisen kanssa saadaan mahdollisimman paljon hyötyä kaikille osapuolille, ennen kaikkea asiakkaille, Nissinen summaa.

Teksti: Saija Westerlund

Vesa Nissisen johtamiseen liittyviä ajatuksia löydät myös Johtamisen maailma –blogista.

Vesa Nissinen 

49-vuotias kasvatustieteen tohtori, everstiluutnantti evp

Johtamisen ja esimiesvalmennuksen dosentti Lapin Yliopistossa

Asuu Helsingin Paloheinässä

Naimisissa, 5 lasta, joista 3 kouluikäistä asuvat kotona 

Suomen mestaruuksia kivääriammunnassa

Harrastaa monipuolista liikuntaa ja kalastusta

Soittaa rumpuja kavereiden kanssa 35 vuotta sitten perustetussa bändissä

Julkaissut 9 kirjaa ja runoja

Useita valtakunnallisia huomionosoituksia suomalaisen johtamisen kehittämisestä

Jaa tämä uutinen