Suorahaussa laatu on hintaa tärkeämpää

19.05.2016

Taloustutkimuksen mukaan MPS Executive Search on alan tunnetuin toimija Suomessa. Päättäjät arvostavat eniten toimialaosaamista, luotettavuutta ja laajaa kontaktiverkostoa.

Tutkimuksen tulokset kertovat, että hinta ei ole tärkeimpien kriteerien joukossa valittaessa ylimmän johdon suorahakupalveluja tarjoavaa yritystä. Hintaa tärkeämpää on hinta-laatusuhde. Kuten eräs vastaaja sanoi: ”Laatu saa maksaa, mutta pitää olla myös laadukas”. Päättäjät arvostavat eniten toimialaosaamista, luotettavuutta ja laajaa kontaktiverkostoa.

Alan tunnetuin toimija Suomessa on suomalainen perheyritys, MPS Executive Search. Yleisesti alan yritysten tunnettuudet jäävät melko pieniksi – valtaosan yrityksistä mainitsee spontaanisti vain alle kymmenen prosenttia palveluja käyttävistä yrityspäättäjistä. Ylimmän johdon suorahakualan yritysten imagoa mitattiin 11 yrityskuvatekijällä (mm. edelläkävijyys alalla, luotettavuus, helposti lähestyttävyys ja asiantunteva henkilöstö). Kokonaisuutena parhaiten pärjäsivät Egon Zehnder International, Heidrick & Struggles ja Boyden. Tunnettuuden ja imagon lisäksi tutkimuksessa selvitettiin sitä, kuinka todennäköisesti suorahakuyrityksiä käytettäisiin ylintä johtoa rekrytoitaessa, mikä olisi ensisijainen valinta tällä hetkellä ja kuinka todennäköisesti yritykseen asiakassuhteessa olleet suosittelisivat sitä. Alan toimijoille tutkimus tarjoaa myös ideoita toiminnan kehittämiseen, sillä vastaajat antoivat runsaasti avointa palautetta alan nykytilasta ja tulevaisuuden toiveista.

Tutkimuksen mukaan alalla on runsaasti toimijoita, mutta ne eivät riittävästi erotu toisistaan. Yritykset eivät panosta vastaajien mielestä riittävästi markkinointiin. Omasta erikoisosaamisesta tai erilaisesta tavasta toimia kannattaa viestiä potentiaalisten asiakasyritysten suuntaan. Palveluja käyttävän yritysjohdon nuorentuessa vaatimukset kasvavat uusien toimintatapojen sekä rohkeuden suhteen, ja jopa sen suhteen, kuinka uusi asiakas kohdataan. ”Liian vanhoillisia, eräänlaista klubitoimintaa”, näin kuvaili eräs nuorempi vastaaja alan yrityksiä.

Uutinen on julkaistu alunperin Taloustutkimuksen Uutiskirjeessä, lue alkuperäinen artikkeli täältä >>

Lisätietoja tutkimuksesta antaa Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Sirpa Vinni, puh. 010 758 5246 tai sirpa.vinni@taloustutkimus.fi

Näin tutkimus tehtiin

Ylimmän johdon suorahakupalveluja tarjoavien yritysten tunnettuus- ja yrityskuvatutkimus toteutettiin nyt ensimmäistä kertaa. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat hallitusten puheenjohtajat, toimitusjohtajat ja henkilöstöjohtajat Suomen suurimmissa (top 500) yrityksissä. Puhelinhaastatteluina toteutettuun tutkimukseen vastasi yhteensä 206 päättäjää. Tutkimuksessa kysyttiin alan toimijoiden spontaania tunnettuutta ja lisäksi tarkemmin arvioitiin 12 alan keskeistä toimijaa.

Jaa tämä uutinen