Sosiaalisessa mediassa hyödyntämätöntä potentiaalia?

14.03.2013

MPS:n selvitys työpaikan vaihtoon liittyvistä näkemyksistä ja motiiveista kertoo, ettei sosiaalinen media vielä ole saavuttanut laajaa jalansijaa ainakaan ensisijaisena rekrytointimediana.

MPS selvittää parhaillaan henkilöarviointeihin osallistuvien ihmisten näkemyksiä ja motiiveja työpaikan vaihtoon liittyen. Käynnissä olevaan kyselytutkimukseen kerätään vielä vastauksia, mutta tämän hetkisen vastaajaotoksen valossa vaikuttaa siltä, että sosiaalinen media ei ole vielä lyönyt läpi rekrytointimediana.

- Näyttää siltä, että suurin osa työnhakijoista on saanut tiedon avoimesta paikasta verkossa tai lehdessä olevan ilmoituksen kautta tai kuullut siitä verkostostaan. Sosiaalinen media ei ilmeisesti vielä ole kokonaisuudessaan kovin tärkeä rekrytointitiedon antamisessa ja saamisessa, arvioi MPS:n rekrytointipalveluiden osaamisjohtaja Juha Vaara.

Hänen mukaansa sosiaalisen median hyödyntämisessä voi olla merkittävästikin hajontaa.

- Muutamat suomalaiset työnantajat ovat aktiivisesti mukana sosiaalisessa mediassa, ja se on merkittävässä roolissa sekä heidän rekrytoinneissaan että työnantajakuvansa kehittämisessä. Nämä lienevät vielä kuitenkin poikkeus.

Työnhakijoista kuitenkin suurin osa on sosiaalisessa mediassa, joten selkeästi potentiaalia sen käyttämiseen rekrytointikanavana on.

- Melko moni vastanneista kertoo saaneensa tiedon avoimesta tehtävästä omasta verkostostaan, joten olisiko mahdollista, että ainakin osa heistä on huomannut vinkin sosiaalisen median verkostoista?, Vaara pohtii.

MPS käyttää verkostopohjaisissa rekrytoinneissa sosiaalista mediaa aktiivisesti osana hakustrategiaa.

Jaa tämä uutinen