Puoli päivää naapurin nurmikolla

19.06.2012

Suomalaisessa yrityselämässä on totuttu pitämään oman yrityksen asiat aika tarkkaan oman yrityksen asioina. MPS rakensi talent-ohjelmaan uuden ulottuvuuden: Metso Paperin ja MTV Median yhteinen workshop tarjosi mahdollisuuden kurkistaa aidan toiselle puolen.

- Idea yhteiseen kokoontumiseen tuli itse asiassa Metso Paperin talent-ohjelman osallistujilta. He kokivat, että olisi kiva tavata ihmisiä muistakin organisaatioista. Omasta mielestäni ajatus oli ihan loistava, ja iloksemme samaa mieltä oltiin myös MTV Medialla, kertoo osaamisjohtaja Mari Maanonen MPS:stä.

Pioneeritalentit innolla mukaan

Yksi noin parista kymmenestä workshopiin osallistuneesta oli Subin myyntijohtaja Stinde Mäkinen. Hän oli mukana MTV Median ensimmäisessä talent-ohjelmassa, jonka kurssijuhlaa vietettiin jo vuosi takaperin.

- Competence X Factor [talent-ohjelma] oli äärimmäisen positiivinen kokemus. Henkilökohtainen sparraajani ei päästänyt helpolla, ja tuli semmoisia ahaa-elämyksiä, joita tuskin muuten olisi syntynyt. Lisäksi koin arvokkaana mahdollisuuden keskustella talent-ryhmän yhteisissä tapaamisissa myös muiden kuin myynnin ihmisen kanssa, Mäkinen arvioi.

Yhteiseen workshopiin Metso Paperin kanssa Mäkinen lähti mukaan uteliaana kuulemaan toimialasta, joka on niin kaukana omasta.

Samoilla mietteillä osallistui myös Metso Paper Oy:n Paperit-liiketoimintalinjan logistiikkajohtaja Janne Loikkanen, joka niin ikään oli mukana organisaationsa ensimmäisessä talent-ohjelmassa.

- Talent-ohjelma on osa Metson strategian mukaista talent management -portfoliota, ja siinä mukana oleminen on ollut hienoa. Ensimmäisenä ryhmänä tehtävänämme on ollut myös kehittää mallia ja antaa palautetta. Talent-ohjelma onkin rakentunut matkan edetessä palautteen pohjalta MPS:n ja Metson HR:n yhteistyönä, Loikkanen kuvailee.

Johtamisen trendejä monesta vinkkelistä

Puolen päivän mittainen workshop alkoi MPS:n toimitusjohtaja Marcus Heroldin alustuksella johtamisen trendeistä sekä työn ja muun elämän tasapainosta.

- Marcuksen puheenvuoro herätti miettimään, millaisia asioita pitää ottaa huomioon omassa johtamisessa. Kun johdetaan ihmisiä eikä asioita, johtaminen on pitkälti viestintää, Stinde Mäkinen muistuttaa.

Pirjo Tiainen MTV Medialta ja Petri Rasinmäki Metso Paperilta olivat valmistelleet esitykset, joissa he kävivät läpi oman toimialansa trendejä.

Samat johtamisen haasteet

Esitysten jälkeen käyty pienryhmäkeskustelu oli vilkasta, ja Metso Paperin Janne Loikkasen mukaan kurkistus toisenlaiseen maailmaan oli äärimmäisen positiivinen kokemus.

- Vahvimmin jäi mieleen, että vaikka yritykset ovat erilaisia ja toimitaan erityyppisessä liiketoiminnassa, ovat johtamisen haasteet ja trendit tänä päivänä ihan yhtenevät.

Saman havainnon teki myös Subin Stinde Mäkinen:

- Metsolla on paljon prosesseja, siihen verrattuna Maikkari on hyvin ihmisvetoinen. Mutta ihmisethän niitä prosessejakin pyörittää, joten haasteet ovat kuitenkin ihan samoja.

Erojakin organisaatioiden välillä löydettiin. Metson kaltaisessa suuressa, globaalissa yrityksessä johtamisjärjestelmän on oltava selkeä ja esimerkiksi strategian jalkautus pitää suunnitella erittäin huolellisesti.

- Ristiinsparraus maikkarilaisten kanssa muistutti kuitenkin siitä, että aina ei insinöörimäinen lähestyminen ole se toimivin, vaan johtajan on myös panostettava avoimen ja innovatiivisen ilmapiirin luomiseen. Fakta on kuitenkin se, että ihmiset tykkäävät tehdä töitä yhdessä, ja töissä pitää olla myös mukavaa, koska se vie niin ison osan elämästä, Loikkanen pohtii.

Stinde Mäkisen mukaan suuri yhteinen haaste on se, miten motivoidaan ihmiset kulkemaan samaan suuntaan.

- Keskustelu siitä, miten saadaan kaikki puhaltamaan samaan hiileen, herätti ajattelemaan asioita, joita pitää ottaa huomioon.

Eväitä johtamiseen ja jaksamiseen

Workshopista ei lähdetty tyhjin käsin. Eväitä ja ajateltavaa tuli sekä esimiestyöhön ja johtamiseen että myös omasta jaksamisesta huolehtimiseen, ja osallistujat uskaltavat suositella vastaavanlaista workshopia myös muille organisaatioille. Kehitysehdotuskin löytyy: enemmän aikaa pienryhmäkeskusteluille!

MPS:n Mari Maanosen mielestä kahden organisaation kohtaaminen oli raikas ja monin tavoin onnistunut.

- Oli mahtavaa, miten avoimesti tähän lähdettiin molemmissa yrityksissä. Johtamisen kehittämisen näkökulmasta merkityksellistä oli nimenomaan sen oivaltaminen, että organisaatioissa pähkitään pitkälti samoja asioita, vaikka bisnekset ovatkin kaukana toisistaan. Samalla myös huomattiin, että johtamista voi tehdä monella tavalla, silti menestyen.

Maanonen toivoo, että tämä poikkiorganisatorinen kohtaaminen oli vasta ensimmäinen monista.

- Onnistuneen pilotin myötä pyrimme saamaan organisaatioiden väliset kohtaamiset osaksi talent-ohjelmia. Haluamme vahvistaa out of the box –ajattelua ja tarjota raikkaita näkökulmia. Samasta syystä olemme myös luomassa cross cultural mentoring –ohjelmaa, johon on juuri parhaillaan haku meneillään, vinkkaa Maanonen.

Talent-ohjelmat

-Tavoitteena strategisen osaamisen hyödyntäminen ja kehittäminen.

-Räätälöidään organisaation tarpeisiin.

-Hyödyntää erilaisia menetelmiä mm. avainosaajien tunnistamiseen, yksilölliseen kehittymiseen, osaamisen jakamiseen tai urasuunnitteluun liittyen.

Jaa tämä uutinen