Palveluala kasvaa digitalisaation voimalla

19.05.2016

Palvelualasta on 2000-luvun aikana kehittymässä Suomen kansantalouden uusi selkäranka. Palvelualan huiman kehityksen keskiössä on digitalisoituminen ja sen myötä tapahtuva palvelujen vapautuminen maantieteellisen sijainnin rajoitteista.

Suomen kansantaloudesta 40 prosentin osuus muodostuu yksityisistä palveluista ja palvelualat ovat tuottaneet 2000-luvulla Suomen talouden kasvusta 60 prosenttia. Yksityisille palvelualoille syntyi vuonna 2015 arviolta 6 600 työpaikkaa ja 2000-luvulla Suomen viennin kasvusta peräti 68 prosenttia on ollut palveluvientiä. Palvelualan huiman kehityksen keskiössä on digitalisoituminen ja sen myötä tapahtuva palvelujen vapautuminen maantieteellisen sijainnin rajoitteista.

Palvelualasta on 2000-luvun aikana kehittymässä Suomen kansantalouden uusi selkäranka. Vuonna 2014 yksityiset palvelut muodostivat 40 prosenttia bruttokansantuotteesta ja 2000-luvun talouskasvustamme 60 prosenttia on tuotettu palvelualoilla.

Palvelualan yritykset ja yhteisöt ovat myös merkittäviä työllistäjiä. Muun talouden työllisyys on supistunut 2000-luvulla, mutta yksityisiin palveluihin on syntynyt yli 200 000 uutta työpaikkaa, joista 50 000 finanssikriisin jälkeen.

Palveluyritysten ja yhteisöjen edunvalvontajärjestön Paltan jäsenyrityksissä työskentelee 150 000 palkansaajaa. Palta vastaa lisäksi työmarkkinatoiminnasta finanssialalla, joka työllistää noin 40 000 henkilöä.

- Järjestömme kasvaa palvelualan mukana. Yksi strategiamme kulmakivistä on kilpailukykyisten työmarkkinoiden luominen Suomeen. Työehtosopimukset ja työmarkkinalainsäädäntö on tuotava 2000-luvulle ja saatava vastaamaan palvelualan kasvavaa merkitystä kansantaloudelle, Paltan varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto sanoo.

Digitalisaatio on iso mahdollisuus

Digitalisaatio tarjoaa palvelualan yrityksille ennennäkemättömän mahdollisuuden palvelujen vientiin ulkomaille. Tavaraviennin kasvun laahatessa lähellä nollatasoa moderni, digitalisaatioon perustuva palveluvienti kasvaa noin 25 prosentin vuositahdilla. Paltan tuoreen tutkimuksen mukaan yli kaksi kolmannesta kasvavista palveluyrityksistä näkeekin toimintojensa digitalisoinnin tärkeäksi tavoitteekseen.

- Palta haluaa olla luomassa Suomesta parhaan ympäristön digitaalisille palveluille. Digitaalisuus on koko palvelualalle tärkeä menestystekijä ja iso mahdollisuus. Digitalisaatiosta puhuessamme tarkoitamme toisaalta nykyisten toimintatapojen tuottavuutta parantavaa automaatiota ja robotiikkaa, toisaalta kokonaisvaltaisempaa murrosta, joka muuttaa palveluyritysten liiketoimintamallit ja koko ansaintalogiikan, sanoo Paltan toimitusjohtaja Riitta Varpe.

Nuorissa yrityksissä digitaalisuus on usein pystytty huomioimaan heti liiketoiminnan käynnistämisestä lähtien. Alle viisi vuotta toimineiden palveluyritysten keskimääräinen liikevaihto onkin 2010-luvulla kehittynyt vanhempia yrityksiä huomattavasti reippaammin.

Jere Pekurinen
Konsultti, Psykologi
 

MPS Prewisen toimitusjohtaja Iiro Pohjanoksa kommentoi:

Osaamisen kasvu muutoksen edellytys

Digitalisoituvassa palvelussa on suuri mahdollisuus, kuten mainiossa artikkelissa yllä on kuvattu. Muutoksen toteutuminen käytännön toimissa vaatii määrätietoista ja jatkuvaa osaamisen kehittämistä. On hyvä muistaa, että digitalisaatio mahdollistaa myös uuden tavan oppia ja osaamisen kasvattaminen voidaan yhdistää yhä tiiviimmin digitaaliseen palvelutuotteeseen itseensä. MPS on vahvasti mukana myös uusien oppimistapojen ja digitalisoituvien palveluprosessien kehittämisessä. Tällä alalla muutos on oppimisen mahdollisuus.

 


Tuomas Aarto
varatoimitusjohtaja, PALTA ry


Riitta Varpe
toimitusjohtaja, PALTA ry

Jaa tämä uutinen