Organisaatiot myllätään 2014

30.01.2014

MPS-Yhtiöiden toteuttaman HR-Johtajabarometrin mukaan kaksi kolmesta organisaatioista muuttaa rakennettaan vuonna 2014. Muutoksen tavoitteena on henkilöstötuottavuuden ja sisäisen toiminnan tehokkuuden kehittäminen.

Marras-joulukuussa 2013 toteutettuun tutkimukseen vastasi lähes 170 suomalaista toimitus- ja henkilöstöjohtajaa, esimiestä ja henkilöstötehtävissä toimivaa asiantuntijaa. Vastaajien yritykset edustavat useita eri toimialoja, suurimpina teollisuus, kauppa sekä rahoitus- ja vakuutustoiminta. Vastaajista 76 % työskentelee osakeyhtiöissä ja 24 % julkisella sektorilla, säätiöissä ja yhdistyksissä .Yritysten henkilöstömäärät vaihtelevat yli 50 hengen yrityksistä aina suurimpiin yli 1000 hengen pörssiyhtiöihin, joita vastaajista edustaa 11 %.

Peräti 63% vastaajista kertoi, että organisaation rakenne tulee muuttuvaan tänä vuonna, ja joka viides on hankkimassa uudelleensijoittumispalveluita.

”Tämä selittynee osaltaan sillä, että tänä vuonna aiempaa suurempi osa vastaajista tuli julkisen sektorin puolelta, joka on parhaillaan suurten rakennemuutosten kourissa”, toteaa MPS Prewise tutkimusjohtaja Niilo Mäkelä.

Toisaalta tutkimuksissa nousi esiin tietty markkinatilanteeseen liittyvä kahtiajako. Siinä missä noin 2/3 organisaatioista murehtii resurssien pienenemisestä seuraavista laatuheikkenemistä, työhyvinvoinnin laskusta ja osaamisen taantumisesta, näkee 1/3 organisaatioista haastavan markkinan mahdollisuutena kehittää tuotteita ja palveluita sekä löytää ja sitouttaa hyviä työntekijöitä. Tästä huolimatta ainoastaan 15% yrityksistä suunnittelee uusien työntekijöiden palkkaamista.

Työhyvinvointi huolestuttaa

Viime vuoden tapaan tänäkin vuonna kriittisimpiä menestystekijöitä ovat työn suorittamiseen liittyvät taidot ja osaamisen tunnistaminen. Aiempaa useampi pitää nyt työhyvinvoinnin kehittämistä kriittisenä menestystekijänä.

”Jo monta vuotta jatkunut henkilöstöön kohdistuva kova paine ei voi olla näkymättä työilmapiirissä. Tänä vuonna 80% organisaatioista aikookin tutkia oman henkilöstönsä työhyvinvointia. Tämä on varsin järkevää, sillä hyvinvoinnilla on selkeä linkki yrityksen tuottavuuteen. Hyvässä työilmapiirissä myös palkan merkitys motivaattorina pienenee, kun työ koetaan muulla tavalla merkitykselliseksi”, tulkitsee MPS-Yhtiöiden toimitusjohtaja Petteri Kilpinen tutkimuksen tuloksia.

Teknologia vapauttaa HR:n rutiineista tuottavampaan työhön

Digitaalisten työnkalujen hyödyntäminen muutoksen läpiviennissä kasvaa edelleen. Muutenkin teknologia on ottamassa entistä vahvempaa roolia osana HR:n päivittäistä tekemistä.

” Löydös myötäilee hyvin kansainvälisiä trendejä. Tutkimusten mukaan esimerkiksi Yhdysvalloissa tärkein HR:n agendalla oleva asia on teknologian oikeanlainen hyödyntäminen. Kun aikaa vapautuu rutiinitekemisestä, HR voi entistä enemmän keskittyä olennaiseen, eli strategiaan ja henkilöstön kehittämiseen”, kertoo Kilpinen.

Kontrollista kohti uudistumista

Kyselyn osana toteutettiin ensimmäistä kertaa organisaatiokulttuuria tutkiva osio, johon vastasi noin 100 henkilöä. Tulokset eivät yllättäneet pitkän linjan organisaatiotutkijaa.

”Yrityksissä on suorastaan huutava tarve siirtyä kontrolloivasta ja jäykästä kulttuurista kohti uudistuvampaa otetta. Henkilöstöhallinnossa työskentelevillä henkilöillä tämä halu oli vielä toimitusjohtajiakin suurempi. Tämä toive on ollut selkeä pidemmän aikavälin trendi, joka aina uudelleen nousee esille tutkimuksissamme”, Mäkelä summaa tutkimuksen kulttuuriosuuden tärkeintä tulosta.

Jos haluat tietää lisää tutkimuksesta tai organisaatiokulttuuriin liittyvistä tutkimuksista ota yhteyttä:
Niilo Mäkelä, tutkimuspäällikkö, 020 7469 578, niilo.makela@mps.fi

Yhteenvedon tutkimuksen tuloksista löydät täältä.

Jaa tämä uutinen