Olisiko mentorointi minua varten?

30.12.2015

Mentorointiohjelmat rakentavat siltaa sukupolvien, yritysten ja organisaatiokulttuurien välille. Ohjelma yhdistää mentori-aktoriparit, jotka sitoutuvat prosessiin ja sen luottamuksellisuuteen.MPS Cross-Company Mentoring -ohjelma yhdistää mentori-aktoriparit eri organisaatioista.

Mentorointi perustuu kahden tasa-arvoisen henkilön luottamukselliseen vuorovaikutukseen, jossa tietotaitoa siirretään säännöllisten ja strukturoitujen keskustelujen avulla. Tavoitteena on, että molemmat osapuolet kokevat saavansa prosessista hyötyä.

Sopivat parit – onnistunut prosessi

Sopivien mentori-aktoriparien löytäminen on ratkaisevaa prosessin onnistumisen kannalta. Vaikka toimenkuva ja kokemus ovat erilaiset, prosessi sujuu luontevasti ja kokemus on molemmille osapuolille positiivinen. Monet mentori-aktoriparit haluavat pitää yhteyttä vielä ohjelman päättymisen jälkeen. Näin kuvaavat kokemustaan MPS Cross-Company Mentoring -ohjelmaan osallistuneet Mirkka Rintala, Kirsi-Marja Heliste, Samppa Mäki-Patola ja Timo Leino.

Mirkka: ”Suurimpana yllätyksenä ohjelmassa oli itse Kirsi-Marja. En uskonut, että voisi löytyä niin sopiva mentori. Meillä on hyvin samanlainen arvo- ja ajatusmaailma, puhumattakaan yhteisestä intohimosta – hevosista. [...] Meillä oli hyvin avoimia ja luottamuksellisia keskusteluja, tosin puheliaina ihmisinä meillä loppui aika aina kesken.”

Kirsi-Marja: ”Ihan uskomatonta, miten Mirkan työ-, opiskelu ja yksityiselämä, ja jopa harrastukset olivat lähellä minua, elämääni tai sellaista mitä olin kokenut aiemmin. Ensimmäinen tapaaminen tuntuikin ihan superluontevalta.”

Samppa: ”Mentori/Aktori parin muodostus onnistui MPS:ltä erittäin hyvin. Odotukset olivat korkealla, mutta nekin ylittyivät. Uskon myös, että tulemme [Timon] kanssa pitämään yhteyttä tulevaisuudessakin.”

Timo: ”’Matching’ on tärkeää – siinä joko onnistuu tai sitten ei – tässä tapauksessa meni nappiin.”

Molemminpuolinen kehittyminen

Mentorointi tarjoaa aktorille ainutlaatuisen tilaisuuden kehittää omaa osaamista kokeneemman mentorin avulla. Mentoroinnista ei kuitenkaan hyödy vain mentoroitava, vaan prosessi on antoisa myös mentorille.

Mirkka: ”Mentorointi antoi uskoa itseen ja omaan tekemiseen. Sain paljon konkreettisia neuvoja ja ajatuksia varsinkin omaan työskentelytapaan. [...] Kirsi-Marjalla on lisäksi huikeaa kokemusta sekä HR:stä että viestinnästä, josta sain ammentaa itselleni tietoa ja tukea omaan kehittymiseen.”

Kirsi-Marja: ”Ennen ohjelman alkua ajattelin, että tässä minä sitten tulen vanhempana tieteenharjoittajana jakamaan syvällä kokemuksen rintaäänellä viisauksia. Toisin kävi. Oppiminen oli omalta osaltani aivan valtava. Miten paljon viisautta voikaan olla kahdella naisella, kun he aidosti jakavat tietonsa, kokemuksensa ja ajattelunsa.”

Samppa: ”Parina [Timon] kanssa emme olleet toistemme työn ja rajapintojen osaajia. Ne osa-alueet, jotka olivat minulle erityisesti kehityskohteina, olivat kuitenkin oman toimenkuvani ulkolaidalta ja mentorin kokemukset ja arvokkaat näkemykset eri näkökulmasta toivat erittäin hyviä katsantokantoja asioihin ja myös suunnista, joita en olisi muutoin tullut ajatelleeksi. Koska olimme osin molemmat oman arkemme keskeisten alueiden ulkopuolella, nousi keskustelujen kautta esille monia ajatusta rikastuttavia teemoja, joista uskon, että me molemmat saimme paljon inspiraatiota ja antia työmme sisältöön.”

Timo: ”Sain [Sampalta] arvokasta tietoa miten hänen asemassaan koetaan haastavaksi lähestyä hallitusta ja omistajia – rakentavalla tavalla.”

Mirkka Rintala (Marketing Communication Manager, MacGregor), Kirsi-Marja Heliste (SVP HR & Communication, Empower Group), Samppa Mäki-Patola (Henkilöstöjohtaja, Hartela-Yhtiöt Oy) ja Timo Leino (Senior Advisor, Triton Partners) osallistuivat MPS Cross-Company Mentoring -ohjelmaan 2014-2015.

Kiinnostuitko?

Seuraava MPS Cross-Company Mentoring -ohjelma alkaa helmikuussa 2016. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan aktoriksi tai mentoriksi täällä. 

Lisätietoja ohjelmasta antaa

Minna Hirsimäki, minna.hirsimaki@mps.fi, puh. 020 746 9473.

Jaa tämä uutinen