Miten johtaja kääntää johtamiskulttuurin seuraajista liidereiksi OSA II

30.12.2015

Valoisaa tulevaisuutta rakentavat ne ihmiset, jotka ovat huomanneet että johtajuus – Leadership – on taito mahdollistaa. Johtajuus on taito vapauttaa ihmisten kyvyt, osaaminen ja potentiaali. Liideri kasvattaa joka hetki organisaation osaamista ja kompetenssia. Liideri kasvattaa liidereitä.

Tarkoituksenmukainen Johtajuus

Tarkoituksenmukainen johtajuus (liideryys) tarkoittaa kykyä olla riittävän itsetietoinen, jotta voit olla nöyrä ja kykenet hyödyntämään määrätietoisesti, viisaasti ja tarkoituksenmukaisesti omaa ja organisaatiosi osaamista. Se on kykyä omaksua vastuullisuutta, luottamuksellisuutta ja vastuunottoa tukevat arvot ja käyttäytymistavat. Johtaja kannustaa muita tekemään ja perustelemaan itsenäisesti aloitteita ja näin tekemällä siirtää omistusta ja vastuuta toisille organisaatiossa – johtaja delegoi. Älä siis siirrä päätöksentekoa sinne missä auktoriteetti on, siirrä se sinne missä osaaminen ja tieto ovat.

Selkeys, avoimuus ja delegointi

”Selkeys organisaatiossa” Ole avoin tavoitteidesi suhteen: mitä aiot saavuttaa ja viesti tästä organisaatiossasi koko ajan ja kaikilla tasoilla. Kun mietit vallan jakamista ja delegointia, tunnista mikä siinä itseäsi eniten mietityttää tai huolestuttaa. Haasta itseäsi ja johtajuuttasi näillä kysymyksillä: Minkä prosessin voisit organisaatiossasi muuttaa, mikä antaisi keskijohdolle lisää päätöksenteko-oikeuksia? Mitä voit itse tehdä osoittaaksesi, että olet valmis delegoimaan vastuuta? Kuinka helposti näytät tunteesi henkilökunnalle ja alaisillesi? Onko nähtävissä epäröintiä, epävarmuutta, monitulkintaisia tilanteita? Kuinka helposti alaisesi uskaltavat puhua tunteistaan ja aavistuksistaan? Osaatko luoda ilmapiirin, jossa voidaan yhtä vapautuneesti puhua sekä peloista, epävarmuudesta että innovatiivisista ideoista ja toiveista? Oletko halukas näyttämään alaisillesi, että oma epävarmuutesi on voimavara ja että varmuus on ylimielistä? Käyttääkö organisaatiosi enemmän energiaa virheiden välttelyyn kuin täydellisyyden tavoitteluun?

Johtajan persoonallisuus

Johtajuus perustuu johtajaan yksilönä, hänen persoonallisuuteensa. Ihmisen käyttäytyminen muotoutuu, muuttuu ja kehittyy läpi elämän. Persoonallisuuden perusominaisuudet ja kykyrakenne eivät! Jokainen yksilö on ainutkertainen. Samalla tavalla jokainen johtajuus ja esimiehyys ovat ainutkertaisia. Kaiken johtajuuden kehittämisen perustana ovat itsetuntemus, realistinen minäkuva, henkilökohtainen kehittyminen sekä omat ja toisten kokemukset.

Johtajan käyttäytymistyyli

Onko johtajuutesi tarkoituksenmukaista ja tunnistatko miten käyttäydyt johtajana? Mieti mikä edesauttaa sinua menestykseen johtajana joka kasvattaa liidereitä.

- Tunnista miksi et pidä tai ärsyynnyt ihmisistä, jotka ovat erilaisia kuin sinä itse olet.

- Hallitse omaa käyttäytymistyyliäsi, älä anna tyylisi kontrolloida sinua.

- Hyväksy toisten erilaisuus; tue ja johda heitä heidän tyylilleen sopivalla tavalla.

- Tiedosta että luot arvostusta jokaisen kanssa jonka kanssa käyt vuorovaikutusta, haluat tai et – se on hinta jonka maksat ollaksesi näkyvä elämässäsi.

- Tunnista työssäsi ja roolissasi vaadittava käyttäytymistyyli, mikä parhaiten sopii sinulle ja toteuta sama konsepti läpi oman tiimisi ja koko organisaation.
  Anna ihmisten olla oma itsensä omien vahvuuksiensa pohjalta.

- Valitse työympäristö joka parhaiten vastaa omaa arvopohjaasi ja tarpeitasi eikä jonkun muun.

- Kannusta muita esim. työtovereita, kollegoja, esimiehiä tunnistamaan heidän oma ainutlaatuinen käyttäytymistyyli, arvot ja vahvuudet.

- Tiedosta tarpeesi jatkuvasti kehittyä ja oppia uutta. Näin opit hienosäätämään omaa käyttäytymistäsi sekä työympäristössä että muutenkin elämässäsi.

Avaimet Liideri kulttuuriin

Tarkoituksenmukaiset (Deliberate) Johtajat ovat opettajia, mentoreita, coacheja ja roolimalleja – he saavuttavat suurimman osan tuloksistaan ja menestyksestään vaikuttamisen voimalla, eivät valtuutuksen antaman auktoriteetin oikeudella. He tietävät että arvostus on ansaittava joka päivä. Tarkoituksenmukaisen johtajan tärkein tehtävä ei ole rakentaa ylhäältä alaspäin valvontaa tai antaa ratkaisuja muille. Tärkeimmät asiat, joista liiderin on huolehdittava, ovat tavoitteiden selkeys, organisaation ja yksilöiden kompetenssin varmistaminen sekä hyväksyttävät kontrollin muodot, kuten avoimet keskustelut, toiminnan mittarointi ja informaation läpinäkyvyys. Osaamisorganisaatiossa ei enää vaikuteta tittelin tai aseman voimin. Tarkoituksenmukainen johtaja huolehtii, että organisaation operatiivisessa toiminnassa on mahdollista osaamisen kehittymiseen ja kompetenssin vahvistamiseen. Hyvä liiderin kasvattaja kohtaa tilanteet niin kuin ne aidosti ovat, hän on kokeilunhaluinen omassa toiminnassaan. Liideri on johtaja joka aidosti välittää.

Kirjoittaja on Marcus Herold, MPS-Yhtiöiden perustaja, toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, sertifioitu Business Coach. Hän on aktiivisesti mukana ylimmän johdon, toimitusjohtajien ja hallitusjäsenten rekrytoinneissa, coachauksessa ja kehittämisessä.

Marcuksen intohimona on koripallon pelaamisen ohella pyrkimys johdonmukaisesti vaikuttaa johtamisen ja yrityskulttuurin kehittymiseen jatkuvasti muuttuvassa maailmassa.

Jaa tämä uutinen