Mistä etsitään, miten voit tulla löydetyksi - lähteet suorahaussa

19.10.2015

Suorahaku ei tänä päivänä rakennu ainoastaan suorahaku- ja research-konsulttien omista verkostoista, vaan taustalla toimii systemaattinen kandidaattien kartoitus lukuisista lähteistä. Jokaisen suorahaun taustalla toimivat research-konsultit, jotka etsivät sopivia, kriteerit täyttäviä kandidaatteja.

Suorahakuun tehdään research-strategia, jossa määritellään se, miten ja mistä henkilöitä ryhdytään etsimään. Tässä tekstissä paneudutaan research-konsulttien käyttämiin lähteisiin ja annetaan näin kattava kuva myös niistä foorumeista, joista ehdokas voi tulla löydetyksi.

Tunnetuimpia lähteitä ovat tietysti LinkedIn sekä rekrytoivan yrityksen omat, avoimista hakemuksista koostuvat tietokannat. Suorahaku- ja research-konsultit saavat päivittäin lukuisia yhteydenottoja enemmän tai vähemmän aktiivisesti uusia tehtäviä suunnittelevilta henkilöiltä. Yleisenä ohjeena voisi antaakin sen, että paras tapa tulla löydetyksi suorahaun henkilökartoituksessa, on varmistaa, että suorahaun research-konsulteilla on ajantasainen ansioluettelosi ja tieto aktivoitumisestasi työnhaussa. Kannattaa myös varmistaa, että LinkedIn-profiilisi on kattavasti täydennetty ja ennen kaikkea, että olet laajasti verkostoitunut myös siellä. Mitä laajempi verkostosi on, sitä useammin voit tulla löydetyksi.

LinkedInin lisäksi käytettyjä some-kanavia ovat esimerkiksi Twitter ja blogit. Aktiivisuus sekä ammatillisen osaamisen ja kiinnostusten kohteiden esiintuominen somessa voi hyvinkin herättää research-konsultin huomion.

Suorahaun ehdokaskartoituksen yksi keskeisimmistä tehtävistä on löytää myös ne osaajat, jotka eivät aktiivisesti etsi uusia tehtäviä eivätkä toimi aktiivisesti somessa. Hakuun perehtynyt research-konsultti tuntee alan yritykset ja toimialaa kattavasti. Hakuvaiheessa kartoitetaan erilaisista yritystietokannoista hakuun sopivat toimialat ja kohdeyritykset, minkä jälkeen kiinnostavista kohdeyrityksistä etsitään kiinnostavissa positioissa toimivat henkilöt käyttäen apuna mm. yritysten nettisivuja ja näiden omia julkaisuja.

Paljon käytettyjä lähteistä ovat myös lehdet ja julkaisut. Esimerkiksi Kauppalehti, Taloussanomat, Helsingin Sanomat ja M&M ovat jatkuvasti research-konsulttien lukulistalla. On myös olemassa lukuisia toimiala- ja yritysjulkaisuja sekä lehtiarkistoja, joihin hakuja kohdistetaan etsittäessä jonkin tietyn, kapean alan toimijoita.

Lisäksi liitot ja etujärjestöt ovat erinomaisia tietopankkeja, joista löytyy matrikkeleja, listauksia alan toimijoista sekä kattavaa tietoa alan tilanteesta. Käytössä ovat myös netin rekrytointi- ja työnhakupalvelut. Myös näiden kautta kartoitetaan avoimia hakemuksia.

Suorahaun kartoitusvaiheessa ollaan kiinnostuneita selvittämään tietyissä positioissa olevat henkilöt ja heidän työhistoriansa. Research-vaiheen jälkeen, sopivien henkilöiden löydyttyä, henkilön kiinnostus, soveltuvuus ja motivaatio selvitetään puhelinkeskusteluilla, haastatteluissa ja henkilöarvioissa sekä referenssisoitoilla.

Kirjoittaja on Anu Majuri, MPS Executive Search Oy:n Research-konsultti. Hän etsii
suorahakuprojekteissa kandidaatteja Suomeen ja ulkomaille

Jaa tämä uutinen