Mentoroinnilla on yhteiskunnallinen merkitys suomalaisen johtajuuden kasvussa

16.04.2014

”Vaikka Suomi on väkiluvultaan pieni maa, meillä on erinomaista johtamiskokemusta”, toteaa Vaconin logistiikkajohtaja Kaisa Säde. ”Johtamisosaamistamme pitää pystyä hyödyntämään mahdollisimman laajasti, jotta Suomi saadaan laaja-alaisesti nousuun.”

Logistiikkajohtaja Säde jakaa osaamistaan ja kokemuksiaan jo toistamiseen mentorina yritysten organisaatiorajat ylittävässä MPS Cross-Company –Mentorointi -ohjelmassa. Hän kokee mentorin roolin yhteiskunnallisesti merkittävänä. ”Autetaan miestä mäessä -sanonnan tulisi olla meidän kaikkien mielessä, koska kukoistava talous on hyödyksi kaikille suomalaisille”, kiteyttää Säde.

Mentori-aktorisuhde perustuu kahden ammattilaisen luottamukselliseen vuorovaikutukseen, jossa tietotaitoa siirretään säännöllisten ja strukturoitujen keskustelujen avulla. Cross-Company Mentorointi on organisaatiorajat rikkova malli, jossa mentori ja aktori tulevat eri organisaatiosta.

Juha Antola hakeutui aktoriksi saadakseen uusia näkökulmia omaan tehtäväänsä Cramon Siirtokelpoiset tilat -liiketoiminnan johtajana. ”Mentoroinnin parhaita puolia on se, että voi pysähtyä arjen kiireen keskellä ja keskittyä saamaan sparrausta johtamiskysymyksissä”, sanoo Antola. Ohjelmassa kolmatta kertaa mukana oleva mentori, Hella Lighting Finland Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Suupohja kertoo mentorin asettuvan keskusteluissa luontevasti aktorin rooliin ja etsivän haasteisiin erilaisia johtamisstrategioita. ”Keskustelussa haemme yhdessä sen strategian, joka soveltuu kyseessä olevaan tilanteeseen ja yrityksen kulttuuriin. Tilanteet ovat hyvin käytännönläheisiä ja seuraavalla tapaamisella jo analysoimme miten strategia on toiminut ja toteutunut”, kertoo toimitusjohtaja Suupohja.

Suupohja korostaa, että mentori-aktorirooleissa molemmat osapuolet ovat samalla puolella. Hän on kokenut mentorin roolissa saaneensa jokapäiväiseen työhön lisää energiaa sekä paljon tuoreita ajatuksia johtamisesta. Myös Juha Antola kokee ohjelman myötä kutsumusta seuraavaksi mentorin rooliin. Näin hän voi jakaa omat oppinsa jollekin toiselle kehittymishaluiselle aktorille. Erityisenä piirteenä Cross Company Mentorointi -ohjelmassa Antola pitää sitä, että mentori tulee toisesta yrityksestä ja yrityskulttuurista. Kun mentori katsoo asioita eri näkökulmasta kuin aktori, se johtaa usein aivan uusiin oivalluksiin ja johtamisstrategioihin. Mentorointi mahdollistaa ajattelun laajentamisen perinteisestä ja totutusta toimintamallista ja kehittyminen mahdollistuu sekä mentorin että aktorin roolissa.

Jo neljäs MPS Cross-Company Mentorointi -ohjelma saa osallistujiltaan kiitosta avoimesta ja kannustavasta ilmapiiristä. ”Ohjelmassa mukana olevat suomalaisen liike-elämän johtajat ja sellaisiksi aikovat ovat laittaneet koko persoonansa likoon käynnissä olevaan prosessiin. Heidän uudistumishalukkuudellaan on suuri merkitys suomalaisen johtajuuden kasvussa ”, kuvaavat tuntojaan ohjelmasta vastaavat MPS-konsultit Minna Hirsimäki ja Maaret Kulo.

Jaa tämä uutinen