Kulttuuriorganisaation johtaja katsoo laajalle ja kauas

19.03.2012

Kulttuuriorganisaation johtajan on osattava sekä talouden että kulttuurin kieltä. Alalla työskentelevissä ihmisissä on paljon intoa, paloa ja uskoa asiaansa. Se on suuri yhdessä tekemisen voimavara.

Uuden johtajan valinta oli Helsingin Musiikkitalon hallituksen puheenjohtajan Veikko Kunnaksen mukaan yksi hallituksen tärkeimmistä päätöksistä.

– Musiikkitalo on valtavan hieno ja kansainvälisestikin ainutlaatuinen kokonaisuus. Yleisradion, Helsingin kaupungin ja Sibelius Akatemian yhteistyö antaa upeat puitteet koko Suomen ja suomalaisen musiikkielämän kehittämiseen. Talo on kansainvälisesti hyvin kiinnostava.

Musiikkitalon strategiassa keskitytään Kunnaksen mukaan entistä selvemmin siihen, että Musiikkitalon palveluyhtiö tuottaa käyttäjien yhteiset palvelut ja vuokraa tiloja eteenpäin.

– Tämän lisäksi käytössä on muita välineitä, kuten Musiikkitalon säätiö, jonka roolia sisältöjen tuottamisessa voidaan vahvistaa. Se tarkoittaa musiikkitarjonnan ja esimerkiksi lapsille suunnatun ohjelman tuottamista.

Johtajalta vaaditaan johtajuutta

– Johtaja johtaa kokonaisuutta. Tiivistäen voisi sanoa, että talouden pitää olla hallussa ja prosessien kunnossa ja samalla pitää ymmärtää millaisessa kulttuuriyhteisössä toimii. Pitää siis osata sekä talouden että kulttuurin kieltä. Itse en näe tässä johtamistehtävässä ristiriitaa.

Kulttuurilaitoksissa arvostetaan Kunnaksen mielestä perinteisesti asiantuntijajohtajuutta.

– Meillä se tarkoittaa ymmärrystä siitä musiikkikulttuurista, jonka osana toimii. Yhteistyökyky, neuvottelutaidot, kokonaisuuksien hallinta ja päämäärätietoisuus ohi jokapäiväisen arjen ovat minusta myös tärkeitä ominaisuuksia. Musiikkitalonjohtaja myös näkyy paljon julkisuudessa. Tämäkin asia on hyvä pitää mielessä, Veikko Kunnas kuvaa.

Taidon lisäksi tarvitaan tahtoa

Musiikkitalon varsinainen palveluorganisaatio on pieni, alun toistakymmentä asiantuntijaa. Monet toiminnot on alusta lukien päätetty tehdä alihankintoina.

– Johtaja onnistuu, jos ymmärtää kokonaisuuden. Paljoon voi vaikuttaa, kun on tahtoa. Minusta kulttuuriorganisaation johtamista ei tarvitse kummemmin
mystifioida. Siinä pätevät ihan samat lainalaisuudet kuin muissakin yhteyksissä, Kunnas toteaa.

Oikeat ihmiset oikeille paikoille

Kysymykseen mistä löytyy osaajia kulttuuriorganisaation johtoon, ja löytyykö niitä, Veikko Kunnas vastaa pohdiskellen ja luottaa asiantuntijan apuun:

– Vanhaa sanontaa käyttääkseni oikeat ihmiset pitää löytää oikeille paikoille. Tämä on aina hyvä pitää mielessä.

Musiikkitalon johtajaksi valittiin helmikuun lopussa FM Katja Leppäkoski. MPS toimi Musiikkitalon hallituksen tukena johtajan valintaprosessissa. MPS oli mukana myös toisen merkittävän kulttuuriorganisaation, Turun Logomon, johtajaa valittaessa.

Ajassa elävä organisaatio vaatii yhteistä säveltä

Päivi Rytsä on toiminut Logomon toimitusjohtajana marraskuun puolivälistä. Turun kulttuuripääkaupunkivuoden pääareenana toimineesta VR:n vanhasta konepajasta rakennetaan pala palalta kulttuurin ja luovan talouden tapahtumakeskusta. Valmista lasketaan olevan vuonna 2014.

– Samat perusasiat pätevät meillä kuin Musiikkitalossakin, vaikka talona olemme monessa mielessä erilaisia. Omistuspohjakin on erilainen, koska olemme pääosin yksityisessä omistuksessa. Johtaminen on selkeästi asiantuntijajohtajuutta. Ydinjoukkoa on vain muutamia henkilöitä, ja jokaisella meistä on omat vahvuusalueemme. Niitä kukin saa hyödyntää täysillä, kunhan vain kuljemme yhteisen sävelen mukaan.

Luovat alat kaipaavat yhteisöllisyyttä

Logomon toiminta jakaantuu kahteen osaan: tapahtuma-, kokous- ja kongressipaikan tarjontaan sekä luovien alojen toimitilavuokraukseen.Tulevaisuuden tavoitteiksi Päivi Rytsä mainitsee Logomon kehittämisen aidosti uudenlaiseksi, joustavaksi toimijaksi sekä Suomessa että kansainvälisesti. Toisena tavoitteena on tehdä luovat alat näkyviksi ja toimia niiden katto-organisaationa.

– Luovista aloista puhuttaessa ajatellaan usein hyvin kapeasti ja sumputetaan niillä toimijat yhteen kapeaan lokeroon. Kuitenkin luovat alat ovat hyvin monen näköisiä ja toimijoilla on erilaisia taitoja ja näkemyksiä yritystensä kehittämisestä.

Kumppanuuksien hallintaa

Verkostoituminen, kumppanuudet ja kumppanuuksien hallinta ovat Päivi Rytsän työssä onnistumisen avainasioita. Lisäksi tarvitaan kykyä ymmärtää monenlaisia asioita ja nähdä vähän pidemmälle.

– Lapsenomainen innostus ja hyvä tiimi sekä tiimihenki työntävät eteenpäin. Ammattimainen johtaminen ja numeroiden ymmärtäminen ovat itsestäänselvyyksiä. Päälle tarvitaan aimo annos intoa. Työ on hektistä. Se pitää mielenkiinnon yllä ja innostaa opiskelemaan ja kehittämään itseään. Koko ajan pitää miettiä, miten työn voisi tehdä uudella tavalla vielä tarkemmin ja tehokkaammin.

 

Teksti: Marjo Rautvuori

Jaa tämä uutinen