Kulttuurimuutos haastaa johtajat myös yksilöinä

23.11.2016

Tulevaisuuden johtaja -tutkimus selvitti toimitusjohtajien ja muun ylimmän johdon näkemyksiä tulevaisuuden johtamiskulttuurista ja johtajien ominaisuuksista.

Verrokiksi tutkimukseen kutsuttiin myös muita henkilöstöryhmien edustajia.

MPS-Yhtiöiden lokakuussa 2016 toteuttamaan tutkimukseen vastasi 708 suomalaista johdon ja työntekijöiden edustajaa. Vastaajista 155 toimii toimitusjohtajan ja 350 muissa johdon tehtävissä. Loput noin 200 vastaajaa edustivat muita henkilöstöryhmiä. Vastaajista 67 % työskentelee osakeyhtiöissä, 9% julkisella sektorilla, 15% muissa yrityksissä ja 10% vastaajista edusti työnhakijoita, jotka eivät ole tällä hetkellä työsuhteessa. Yritysten henkilöstömäärät vaihtelevat alle 50 hengen yrityksistä (30%) yli 500 hengen yhtiöihin (29%). Vastaajista suurin osa eli 55 % tulee pääkaupunkiseudulta, loput 45 % muualta Suomesta.

Kohti uudistuvampaa ja osallistuvampaa kulttuuria

Tulevaisuudessa johtamisen fokuksessa korostuu toisaalta uudistumiskyky ja ketteryys sekä toisaalta valtuuksia ja vapauksia salliva organisaatiokulttuuri.

”Aiempiin tutkimuksiin verrattuna itseäni yllätti, että yrityksen kehittyminen ja uudistuminen nousee jo lähes yhtä tärkeäksi kuin tuloksentekeminen, joka kuitenkin nähdään edelleen tärkeimpänä yksittäisenä johtamisen prioriteettina”, sanoo MPS-Yhtiöiden tutkimuspäällikkö Niilo Mäkelä. ” Muutospaineen alla on hyvä muistaa, että työntekijät kaipaavat jatkuvuuden ja hallinnan tunnetta hyvinvoinnin ja jaksamisen ylläpitämiseksi.”

Tämän päivän johtaja vs. huippujohtaja tulevaisuudessa?

Kysyttäessä, mitkä johtamisominaisuudet työntekijöiden mielestä näkyvät eniten nykyjohtamisessa, kolmen kärkeen nousevat perinteiset johtamiskokemus, liiketoimintalähtöinen ajattelu ja kokemus toimialasta eli hyvin management -painotteinen johtamisominaisuudet.

Kun toimitusjohtajilta kysyttiin tulevaisuuden johtamisominaisuuksista, näkyi vastauksissa edellä mainittua kulttuurimuutosta tukevia osaamisia. Kolmen kärkeen nousivat vuorovaikutustaidot, viestintä, neuvottelu- ja esiintymistaidot sekä ongelmanratkaisutaito. Näiden lisäksi tunneäly ja luovuus nähdään merkittävinä osaamisina tulevaisuuden johtamisessa.

”Tutkimuksen tulokset tukevat hyvin näkemystäni siitä, että tulevaisuuden johtajilta odotetaan tervettä itsetuntemusta ja itsesäätelyn kykyä, samaan aikaan intohimoa ja tunneälyä ihmisten johtajana sekä vahvaa osaamisen ja luovuuden kasvattamisen kykyä organisaatiossa” arvioi tuloksia MPS-Yhtiöiden toimitusjohtaja Marcus Herold.

Vaatimukset johtajaa kohtaan kasvavat

Tulosten mukaan johtajan työ tulevaisuudessa näyttää entistäkin vaativammalta. Eniten vaatimusten uskottiin kasvavan paineensietokyvyssä, integriteetissä, päätöksenteon nopeudessa ja luovuus osaamisessa.

Avoimissa vastauksissa nousee esiin huoli johtajien jaksamisesta kasvavien paineiden ja vaatimusten alla. Tulevaisuuskuvan mukainen osallistavampi johtamiskulttuuri jakaisi vastuuta organisaatiossa myös muille. ”Johtajuuteen liittyvät odotukset ovat liian suuret. Organisaatiot tulevat jatkossakin pärjäämään, kun fokus on henkilöstössä ja asiakkaissa, EI johtajissa” kiteytti ajatuksensa yksi tutkimukseen vastanneista toimitusjohtajista.

Lisätietoja:

Niilo Mäkelä,
tutkimuspäällikkö, MPS-Yhtiöt,
020 7469 578, niilo.makela@mps.fi

Jaa tämä uutinen