Kaksisuuntainen liikenne tehostaa osaamisen jakamista

27.09.2012

Selkeä kyvykkyysstrategia on helppo ottaa osaksi organisaation toimintaa. Näin sekä tehostetaan osaamisen jakamista että lisätään työssä viihtymistä tekemällä vaihtoehtoisista urapoluista näkyviä ja saavutettavissa olevia.

Yksittäisten osaajien arvioinnin ja kehittämisen liittäminen yrityksen kyvykkyyksien kokonaisuuteen kuuluu tavallisesti HR:n rooliin. Henkilöstöasiantuntijat huolehtivat yrityksen arvojen ja ydinosaamisen näkyvyydestä arviointikriteereissä ja kehittämistavoitteissa.

Kun lähiesimiehen tehtävänä on kehittää oman tiiminsä toimivuutta ja välttämättömien tehtävien sujumista, aika tai energia ei aina riitä miettimään rekrytoitavan henkilön tulevaa urakehitystä tai hänen rekrytointinsa vaikutuksia koko yrityksen kyvykkyyteen. Eikä ehkä pitäisikään, ainakaan jos koko yrityksen kyvykkyysstrategia ei vaikuta hänestä hyödylliseltä välineeltä oman yksikön tavoitteiden saavuttamiseksi.

Vie mennessäs, tuo tullessas

Hyvä kyvykkyysstrategia osuu myös lähiesimiehen tavoitteiden kannalta olennaisiin kohteisiin ja tuntuu kaikille hyödylliseltä. Intuitiivisesti selkeä malli muodostuu osaksi arkisia keskusteluja. Oikeaan osuvat osaamiskartat ja kunnolliset kyvykkyyksien kuvaukset ohjaavat tehtävien rajauksia ja luovat vaihtoehtoisia urapolkuja. Ne tekevät työkierron kaksisuuntaiseksi liikenteeksi, jossa tiimiin tuleva tuo uusia näkemyksiä ja muualla käyvä tuo takaisin uutta osaamista.

Rekrytointi tehostuu, kun yhden ihmisen nahoissa ei tarvitsekaan saada kaikkea roolissa tarvittavaa osaamista: tehtävänkuvat voivat elää osaamisen myötä ja työaikaa voidaan jakaa tiimien välillä niin, että oikea osaaminen on aina oikeassa paikassa. (Tämä edellyttää toki saumatonta yhteistyötä yksiköiden välillä. Ja sitä, että joustavuus on keskeisten rekrytoitavien ja kehitettävien kompetenssien joukossa.) Strateginen kyvykkyysajattelu voi johtaa siihen, että ulkoinen rekrytointi vaihtuu olemassa olevan henkilöstön osaamisen kehittämishankkeeksi. Helikopteriperspektiivistä kaikki tavat kehittää osaamista ovat yhtä hyviä. Ja kaikkia tapoja voi seurata yhtä johdonmukaisesti, kannustavasti ja joustavasti.

Selkeä kyvykkyysstrategia mahdollistaa osaamisen siirtämisen

Puheella siirrettävät kompetenssit on totuttu rinnastamaan sosiaalisten taitojen tai älyllisen ketteryyden tapaisiin yleisiin taitoihin. Kyvykkyysstrategisessa organisaatiossa kuitenkin useimmat osaamiset ovat siirrettäviä. Kaikkein parasta on, että osaamisen kantaja, tuo elävä, ajatteleva ja tunteva ihminen, siirtää sitä ihan itse. Tämä toki edellyttää että kyvykkyysstrategia on ymmärrettävä koko tiimille.

Mitä tämä voisi olla käytännössä? MPS ja Prewise ovat se tiimi, joka voi kanssanne sekä luoda kyvykkyysstrategian että tuoda sen osaajien arkeen ymmärrettävällä, jopa innostavalla tavalla organisaatiosi osaajille.

Kolumnistimme Petri Raivola toimii seniorikonsulttina MPS:n Tampereen toimistolla, kun kolumnien kirjoittamiselta ehtii.

Jaa tämä uutinen